Місце Бердянського кургану в системі поховальних пам'яток Скіфії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Болтрик, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано соціальну позицію відомого елітного скіфського поховального комплексу, розкопаного у м. Бердянськ у 1977-1978 рр. Матеріали кургану співвідносяться з синхронними пам’ятками Нижнього Дніпра і Молочної. Запере- чується версія про поховання жриці В еликої богині в Східній могилі цього кургану. Бердянський курган є еталонним для розуміння взаємозв’язку підземних споруд в єдиному поховальному комплексі. Подібна система простежується як в курганах представників скіфської еліти хронологічного горизонту Бердянського кургану, так і в пізніший час.
Description
The article analyzes the social position of the famous elite burial complex, which was excavated near the town of Berdyansk in the 1977-1978. We define the elements of the kurhan structure that could be compared to the similar ones in the synchronous monuments of the Lower Dnieper and Molochnaya river. The version of the burial of the priestess of the great goddess in this Eastern tomb kurgan is reviewed in the article. The simultaneity of all three of its graves is fixed in Berdyansk kurhan. This fact is the reference for understanding of the interrelation of underground constructions in a single burial complex. Such a system can be traced in kurhans of the representatives of Scythian elite of the period of Berdyansk kurhan as well as in later times.
Keywords
поховальний комплекс, первісне обвалування, поховальна доріжка, морська трава, тайники-схованки, burial complex, the original embankment, funeral track, sea grass, hiding places, стаття
Citation
Болтрик Юрій Вікторович. Місце Бердянського кургану в системі поховальних пам'яток Скіфії / Болтрик Ю. В. // Археологія і давня історія України. - 2016. - Вип. 2 (19). - С. 27-32.