Методи інтерпретації старотурецьких текстів і схематичне відображення теоретичної моделі дослідження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядається методологія вивчення старотурецьких рукописних документів. Вона є наукою про способи, теоретичні засади вивчення та пізнання світу, а також сукупність методів дослідження певної галузі науки; наукові способи дослідження предмета з метою отримання теоретичних і практичних результатів, зосібна розширення пізнавального процесу. Особливості методології дослідження арабографічних османсько-турецьких текстів, ретельне вивчення мови, полягають у студіюванні процесу розвитку української нації як окремої етноісторичної спільноти та держави козацького періоду.Слід наголосити, що набуття нею національних особливостей відбувалося в умовах тривалої історичної еволюції та культурного, мовного взаємовпливу народів, територія розселення яких була прилеглою або безпосередньо межувала із землями України.
Description
Keywords
методологія, історія, культура, османсько-турецький текст, топонімія, інтерлінгвістика, матеріали конференції
Citation
Туранли Ф. Методи інтерпретації старотурецьких текстів і схематичне відображення теоретичної моделі дослідження / Фергад Туранли // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 120-122.