Проблеми здоров'я та формування здорового способу життя студентів: медико-педагогічні аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Слободян, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За сучасними уявленнями здоров'я розглядають не як суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен глобального значення. B наукових роботах аналізується понад 200 визначень поняття «здоров'я». Існує визначення здоров'я як стан оптимальної життєдіяльності людини. Загальноприйняте визначення здоров'я, викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ: «Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». Дискусія щодо визначення поняття здоров'я ще триває, але важливим є визначення того, що здоров'я людини не зводиться до фізичного стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здоров'я.
Description
Keywords
здоров'я, студенти, health, students
Citation
Слободян В. Проблеми здоров'я та формування здорового способу життя студентів: медико-педагогічні аспекти / Слободян Вікторія // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : зб. наук. праць за матер. ІІІ Всеукр. студент. наук.-практ. коф. (16-17 квіт. 2009 р.) / МОН України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т фіз. вих. та спорту. - Херсон, 2009. - С. 308-311.