Населення України : демографічний вимір якості життя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Гладун, О.
Аксьонова, Світлана
Гнатюк, Т.
Крімер, Борис
Курило, Ірина
Левчук, Н.
Майданік, І.
Огай, М.
Позняк, О.
Полякова, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Монографія присвячена результатам дослідження якості життя у демографічному вимірі. Виконано аналіз та узагальнено досвід закордонних досліджень якості життя, який засвідчив відсутність загальної теорії якості життя населення та демографічної спрямованості досліджень. Розроблено напрями досліджень демографічного аспекту якості життя, за якими здійснено відповідний аналіз. Сформовано систему показників для кількісної оцінки якості життя, розраховано індекс якості життя населення України у демографічному вимірі. На цій основі розроблено пропозиції щодо державної політики для підвищення рівня якості життя населення. Для демографів, соціологів, працівників соціальної сфери, та усіх, хто цікавиться питаннями якості життя населення.
Description
Keywords
індекс якості життя, ринок праці, демографія, трудові мігранти, колективна монографія
Citation
Населення України : демографічний вимір якості життя / [О. М. Гладун, С. Ю. Аксьонова, ... І. О. Курило та ін.] ; за ред. О. М. Гладуна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ : [Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України], 2019. - 389, [1] с. : іл., табл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.