Polyamines as new potential biomarkers for differential diagnosis of prostate cancer and estimation of its aggressiveness

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Zaletok, Sofia
Klenov, Oleg
Bentrad, Veronica
Prylutskyi, Maksym
Vitruk, Y.
Stakhovskyy, E.
Timoshenko, A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Prostate cancer (PCa) is one of the most common malignancies in older men. The study of tissue markers of PCa can provide information about the state of proliferation and apoptosis in tumors, the susceptibility of tumor cells to metastasis and the mechanisms of resistance to therapy, which, in turn, can help predict the course of the disease and develop personalized treatment. Polyamines (PAs) spermine, spermidine, putrescine are of particular interest in terms of PCa tissue markers. Aim: To investigate the levels of basic and acetylated forms of PAs in the postoperative samples of malignant and benign tumors of the human prostate and evaluate the possibility of their use for differential diagnosis and assessment of the PCa aggressiveness. Object and Methods: 57 postoperative tumor samples from patients with prostate adenocarcinoma of different Gleason score (GS) and clinical stage (T1–T4) and 20 samples of tumors from patients with benign prostate hyperplasia (BPH) were studied. The content of PAs was determined by high performance liquid chromatography.
Description
Рак передміхурової залози (РПЗ) — одне з найбільш поширених злоякісних новоутворень у чоловіків старшого віку. Вивчення тканинних маркерів РПЗ може надати інформацію про стан процесів проліферації і апоптозу в пухлинах, схильність пухлинних клітин до метастазування та механізми розвитку резистентності до терапії, що, у свою чергу, може допомогти в прогнозуванні перебігу захворювання та розробці персоніфікованого лікування. На особливий інтерес в аспекті тканинних маркерів РПЗ заслуговують поліаміни (ПА) — спермін, спермідин, путресцин — речовини, що абсолютно необхідні для проліферації і росту клітин. Мета: Дослідити рівні основних та ацетильованих форм ПА в постопераційних зразках доброякісних і злоякісних пухлин передміхурової залози людини та оцінити можливість їх використання для диференціальної діагностики та оцінки агресивності РПЗ. Об’єкт і методи: Дослідження проведено на 57 постопераційних зразках хворих з аденокарциномою передміхурової залози з різним ступенем градації за шкалою Глісона (GS) та різною клінічною стадією (TІ–TIV) та 20 зразках пухлин хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (ДГПЗ). Для визначення ПА використовували метод високоефективної рідинної хроматографії високого тиску. Значущість відмінностей між показниками у різних групах оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Відмінності вважалися достовірними за р < 0,05
Keywords
prostate cancer, benign prostatic hyperplasia, polyamines, spermine, tumor tissue, article, рак передміхурової залози, доброякісна гіперплазія передміхурової залози, поліаміни, спермін, пухлинна тканина
Citation
Polyamines as new potential biomarkers for differential diagnosis of prostate cancer and estimation of its aggressiveness / Zaletok S. P., Klenov O. O., Bentrad V. V., Prylutskyi M. P., Vitruk Y. V., Stakhovsky E. O., Timoshenko A. V. // Experimental Oncology. - 2022. - Vol. 44, Issue 2. - P. 148-154. - https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-2.17758