Вплив української мови на російську в сучасній Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Гуджеджіані, Ілля
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У магістерській роботі розглядаються фактори перемикання мовного коду білінгвів наукраїнську із першою мовою російською. Матеріалом для дослідження слугувало мовлення В.Зеленського та І.Коломойського в інтерв’ю українськомовним тв російськомовнимжурналістам. Увага була зосереджена на лексичному рівні, хоча зазначається, що фонетичнийрівень названих мовців є також інтерферованим українською.Серед факторів, що впливають на частотність перемикання коду, ми виокремили:фактор сфери спілкування, фактор диглосії, фактор мовної спільноти співрозмовника, факторемоційного стану мовця, фактор комунікативної мети мовця і фактор мовної поведінкиспівбесідника. Найпродуктивнішим фактором, який впливає на частотність перемиканнякоду, ми визначили мовну поведінку співбесідника.Задля унаочнення отриманих результатів, ми розробили методику, за якою визначаличастотність перемикання мовного коду — середнє арифметичне число кількості перемиканькоду на 10 хвилин інтерв’ювання.Таким чином, різниця частотності перемикання коду, порівнюючи між спілкуванням ізросійськомовними та українськомовними журналістами, у В. Зеленського є чотирикратною, всередньому 1 перемикання коду до 4,2 на 10 хвилин інтерв’ювання. А різниця частотностіперемикання коду, порівнюючи між спілкуванням із російськомовними таукраїнськомовними журналістами, в І. Коломойського є майже чотирнадцятикратною, всередньому 0,2 перемикань коду до 2,9 на 10 хвилин інтерв’ювання.
The master's thesis considers the factors of code-switching of Ukrainian bilinguals withRussian as the first language. The examples for the study were the speeches of V.Zelensky andI.Kolomoisky in interviews to Ukrainian- and Russian-speaking journalists. Attention was focusedon the lexical level, although it is noted that the phonetic level of speakers mentionedabove wasalso marked with Ukrainian interference.Among the factors influencing the frequency of code switching, we singled out: the factor ofsphere of communication, the factor of diglossia, the factor of language community of interlocutor,the factor of emotional state of speaker, the factor of communicative purpose of the speaker and thefactor of speech behavior of the interlocutor. The most productive factor that affects the frequencyof code switching, we identified the speech behavior of the interlocutor.To illustrate the results, we developed a method for determining the frequency of languagecode switching — the arithmetic mean of the number of code switches per 10 minutes of interview.Thus, the difference in the frequency of code switching, comparing communication withRussian-speaking and Ukrainian-speaking journalists, in V. Zelensky’s speech is fourfold — onaverage 1 code switching up to 4.2 per 10 minutes of interview. And the difference in the frequencyof code switching, comparing with Russian-speaking and Ukrainian-speaking journalistscommunication, I.Kolomoisky’s speech is almost fourteen times — on average 0.2 code switchingup to 2.9 per 10 minutes of interview.
Description
Keywords
перемикання коду, російсько-українська інтерференція, магістерська робота, code-switching, Russian-Ukrainian interference
Citation