Явища аглютинації у системі службових слів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Схарактеризовані процеси творення сполучникових еквівалентів слова від прийменникових конструкцій прийменниково-іменникового походження. Встановлено, що трансформаційні процеси у сфері службових слів часто пов‘язані з активізацією в українській мові явищ аглютинації, поява яких у флективній мові може бути зумовлена або нагадуванням найдавніших способів творення слів, або під впливом позамовних чинників, або обома зазначеними факторами.
The article deals with the processes of formation of conjunctional equivalents of word from preposition-noun prepositional constructions. The article states that the transformation processes in the area of function words are often related to agglutination activation in Ukrainian. The appearance of such in an inflected language may be due to either revival of the oldest methods of word formation or the influence of extra-linguistic factors or due to both of the aforesaid factors.
Description
Keywords
службові слова, сполучникові еквіваленти слова, від прийменникові конструкції, аглютинація, трансформаційні процеси, стаття, function words, conjunctional equivalents of word, deprepositional constructions, agglutination, transformation processes
Citation
Лучик А. А. Явища аглютинації у системі службових слів / Алла Лучик // Граматичні студії : збірник наукових праць. - Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. - Вип. 3. - С. 43-47.