Методи генерування ідей інновацій за формами організації діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Біловодська, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Автором викладено підхід щодо систематизації методів генерування ідей інновацій за груповою та індивідуальною формами організації творчої діяльності і виконано їх порівняльний аналіз.
Description
The author outlined an approach to the systematization of ideas generation methods according to group and individual forms of creative activity organization and performed their comparative analysis.
Keywords
генерування ідей, творчість, метод, інновація, матеріали конференції, generation of ideas, creativity, method, innovation
Citation
Біловодська О. А. Методи генерування ідей інновацій за формами організації діяльності / Біловодська О. А. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 жовтня 2022 р.) / ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2022. - С. 196-199.