Економічні погляди Богдана Хмельницького та започаткування економічної освіти в Україні за козацької доби

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Медвідь, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено економічним поглядам Б. Хмельницького, які охоплюють аграрне питання, розвиток ремесла, промислів, торгівлі; формування української фінансової системи, їх реалізація зумовила нові підходи до освіти та виховання підростаючого покоління. Діти козаків, як правило, навчалися у січових, братських, церковнопарафіяльних, монастирських школах, де одержували елементарні економічні знання, хоча й не вивчали спеціальних предметів. У XVIII ст. у Київській академії було відкрито економічний клас.
Description
The article is about Khmelnytsky's views concerned the agrarian question, development of craft, hunting, fishery, trade, formation of Ukrainian financial system. The realization of these questions demanded new approaches to education and training of a new generation. Cossack children, as rule, studied at Sich schools, regiment schools, Brotherhood schools, monastery schools, parish schools. They got elementary economic knowledge though they didn't learn special economic subjects. The first economic class was founded at Kyiv Academy in 18th century
Keywords
економічний погляд, Б. Хмельницький, економічна освіта, козацька доба
Citation
Медвідь Л. А. Економічні погляди Богдана Хмельницького та започаткування економічної освіти в Україні за козацької доби / Л. А. Медвідь // Наукові записки НаУКМА : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2004. - Т. 33. - С. 12-16.