Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Зимовець, Владислав
Керімов, П.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Машинобудівні підприємства в Україні потребують модернізації з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішніх ринках. Для цього необхідні фінансові ресурси, які можна отримати на ринкових засадах або у формі державної фінансової допомоги. Можливості зазначених підприємств щодо залучення коштів на ринкових засадах обмежені не лише через слабкість фінансового сектору й ринкових механізмів, а й унаслідок низької дохідності, кредитоспроможності та інвестиційної привабливості цих суб’єктів господарювання. За таких умов частина з них потребує державної фінансової підтримки. Негативний досвід надання останньої підприємствам машинобудування в Україні піддає сумніву доцільність продовження такої практики в майбутньому. Тепер саме час змінити підходи до надання державної фінансової допомоги зазначеним підприємствам, що передбачає запровадження механізмів виділення такої допомоги на реструктуризацію суб’єктів господарювання; зміщення акцентів із вертикальної на горизонтальну державну підтримку, й насамперед на стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та реалізацію програм зайнятості, доступ до якої має бути рівним для всіх підприємств машинобудування, котрі відповідають кваліфікаційним критеріям.
Engineering firms in Ukraine need to be modernized in order to restore their competitiveness in both internal and external markets. To do this they need to obtain certain amount of financing either from market or budget via various state aid programs. Overall weakness of Ukrainian financial sector and market mechanisms, together with poor investment attractiveness and low creditworthiness, results in inability of most Ukrainian engineering firms to raise funds in the market. This makes state aid essential to ensure survival of a certain percent of engineering firms in Ukraine. The previous experience of state aid gives reason to doubt advisability of continuing such practice in the future. It is time to amend the foundation of state aid practices by: implementing restructuring state aid for Ukrainian firms; shifting from vertical towards horizontal state aid, namely R&D and employment funding programs, and ensuring equal access to such programs for all firms that meet qualifying criteria.
Description
Keywords
економічний розвиток, корпоративні фінанси, інвестиції, модернізація економіки, самофінансування, банківський кредит, стаття, Economic development, corporate finance, investments, modernization of the economy, self-fi nancing, bank loan, self-financing, bank loan
Citation
Зимовець В. В. Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні / В. В. Зимовець, П. О. Керімов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - 2017. - № 3. - С. 111-121.