Ян Амос Коменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Голубєва, Марія
Борисов, Єгор
Чуканова, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі йдеться про Я.-А. Коменського - видатного мислителя, педагога, письменника. У своїх творах він надзвичайно виразно окреслив найбільш прогресивні вимоги та стандарти в галузі освіти, навчання та виховання. У реалізації власних ідей важливу роль Я. Коменський відводив учителеві, дуже високо оцінюючи його працю. Опановуючи спадщину цього відомого у всьому світі науковця, обов'язково слід закцентувати увагу на тому, що твори педагога зберігають своє величезне значення для педагогічної науки донині. Ідеї Я. Коменського в галузі навчання та виховання, критично переосмисленні, увійшли в українську педагогіку.
Description
Keywords
дидактика, Ян Коменський, "Велика дидактика", "Пансофія", "Світ навколо нас", сенсуалізм, класно-урочна система, навчальний клас, урок, вікова періодизація за Коменським, золоте правило дидактики, принцип наочності, сучасні види наочності, принцип природовідповідності, методична розробка
Citation
Голубєва М.О. Ян Амос Коменський - видатний дидакт Нового часу (XVII ст.) / Голубєва М.О., Борисов Є.В., Чуканова С.О. // Основи психології та педагогіки : метод. посіб. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: ТОВ "НВП ІНТЕРСЕРВІС", 2011. - С. 118-127