Пенсійне право в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Костюк, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються особливості сучасного стану пенсійного права через призму новітніх підходів до розуміння пенсійного забезпечення, проблем його реформування. Акцентується увага на його конституційно-правовій природі пенсійного забезпечення. Наголошується на важливості розбудови пенсійного права на основі оптимального поєднання державного, недержавного, професійного пенсійного забезпечення, пенсійного страхування. Відзначаються основні науково-теоретичні підходи новітнього розвитку пенсійного права, удосконалення механізмів реалізації права на пенсійне забезпечення. Зроблені висновки та пропозиції.
This article examines the features of the current state of pension rights in the light of new approaches to understanding the pension problems of its reform. The attention was payed to its constitutional and legal nature of pension provision. Stresses the importance of the development of pension rights based on the optimal mix of public, private, occupational pensions, the pension insurance are defined. There have been major scientific and theoretical approaches of modern pension rights, improve the mechanisms of the right to pension. Conclusions and suggestions are given.
Description
Keywords
пенсія, пенсійне забезпечення, право на пенсійне забезпечення, пенсійне законодавство, пенсійне право, пенсійна реформа, стаття, pension, pensions, the right to a pension, pension legislation, pension rights, pension reform
Citation
Костюк В. Л. Пенсійне право в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект / В. Л. Костюк // Соціальне право. - 2017. - № 1. - С. 17-27.