Моделювання процесів формування провідних осадів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Лебовка, Микола
Вигорницький, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Змодульовано процеси формування провідного шару колоїдних частинок для одновимірної граткової моделі балістичного осаду. Також обчислено поріг перколяції. провідного шару та досліджено його скейлінгові та фрактальні властивості. Показано, що товщина перколяційного осаду зростає за умови збільшення розміру системи приблизно за логарифмічним законом hp ~ ln(L). Висловлено припущення, що ця модель належить до нового класу універсальності перколяції спрямованого осаду з скейлінговим показником п = 1,74 ± 0,02, що суттєво відрізняється від відомих значень випадкової та направленої перколяції. Перколяційний кластер не є ізотропним фракталом, але в повздовжньому напрямку між масою кластеру та його ефективним розміром спостерігається скейлінгове співвідношення, що характеризується ефективною фрактальною вимірністю рівною D = 1,44 ±0,02.
Description
Simulation of the processes of colloid particles conductive layer formation was carried out for a one-dimension lattice model of ballistic deposition. The percolation threshold of conductive layer was calculated and its scaling and fractal properties was studied. It was shown that the width of a percolation deposit grows with the system size increase, approximately, following the logarithmic law hp - ln(L). It was supposed that this model belongs to a new class of universality of the directed deposition percolation with scaling exponent η = 1,74 ±0,02, which differs substantially from known values for random and directed percolation. The percolation cluster is not an isotropic fractal, but a scaling relation between cluster mass and its size was observed in the longitudinal direction of the cluster with the effective fractal dimension D = 1,44 ±0,02.
Keywords
шар колоїдних частинок, балістичний осад, поріг перколяції, фрактильні властивості
Citation
Лебовка Микола Іванович. Моделювання процесів формування провідних осадів / М. І. Лебовка, М. В. Вигорницький // Наукові записки НаУКМА : Фізико-математичні науки. - 2001. - Т. 19. - С. 53-56.