Макромонетарна підтримка інноваційного розвитку в умовах сучасної кризи: контекст країн Центральної Європи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Бажал, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядається концептуальне підґрунтя політики подолання кризи 2008-2009 років у країнах Центральної Європи через аналітичну призму монетарної теорії фінансово-економічних криз Йозефа Шумпетера, яка обґрунтовує створення нової доданої вартості через "авансове" кредитування інновацій. Розуміння природи інновацій як окремого чинника економічного зростання, що діє ізольовано від традиційних виробничих факторів макроекономічного аналізу, дозволяє пояснити деякі парадоксальні з позицій ортодоксальної неокласики явища сучасної економіки, зокрема проблему "пастки середнього доходу". Статистичне представлення таких "авансових" фінансових інструментів здійснено через аналіз структурної динаміки індикаторів грошових агрегатів та монетизації ВВП чотирьох країн Центральної Європи, які є сусідами України і зберігають власну валютну систему – Чеська республіка, Польща, Угорщина і Румунія, та агрегованої групи країн Єврозони у докризових, кризових і посткризових роках (2004 – 2018 рр.). Показано, що розуміння обсягу інноваційної продукції як нової доданої вартості повинно обумовити методичні зміни у статистичному підрахунку темпів реального ВВП. Проведений аналіз показав, що для активізації інноваційних процесів в країні дуже важливим є створення і підтримка монетарних ресурсів для "авансового" фінансування інновацій. Виконані розрахунки показали, що більшість країн, включених до аналізу, підтримують незначне перевищення темпів зростання грошової маси М2 проти темпів збільшення номінального ВВП. Це перевищення обсягу трансакційного попиту може працювати на економічне зростання у разі спрямування цього надлишку на "авансове" фінансування інновацій. Макромонетарна політика повинна більше орієнтуватись на стимулювання інноваційних процесів через створення монетарного потенціалу їхнього "авансового" фінансування. У цьому контексті дуже важливо розуміти економічні реформи не як "реанімацію" чи модернізацію існуючої економічної структури виробництва, а як прогресивні інноваційні технологічні зміни, що обумовлюють майбутній прогрес.
Description
Keywords
Центральна Європа, криза, фінансування інновацій, макромонетарна політика, частина аналітичної збірки
Citation
Бажал Ю. М. Макромонетарна підтримка інноваційного розвитку в умовах сучасної кризи: контекст країн Центральної Європи / Юрій Бажал // Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України / наук. ред. В. Юрчишин ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2019. - С. 61-70.