Психологічні особливості формування етичного ставлення до тварин у сучасної молоді

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Виноградча, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. У вступі визначено актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу, наукову новизну та практичну значущість. У першому розділі розглянуто теоретичні основи формування етичного ставлення до тварин у сучасної молоді, досліджено поняття "веганство", "права тварин", історичний аспект їхнього формування, підкреслюється відмінності між гуманним ставленням до тварин та етичним. Подається загальна характеристика вікового періоду "молодість", психологічні особливості цього віку. У другому розділі представлено організацію проведення емпіричне дослідження та його результати з формування етичного ставлення до тварин у сучасної молоді. Третій розділ присвячено психолого-педагогічним методичним рекомендаціям щодо формування етичного ставлення до тварин у сучасної молоді. Тут розглянуто основні класифікації методів навчання вітчизняних науковців, розроблено теми лекційних занять щодо поширення етичного ставлення до тварин та його формування, які можна використовувати у педагогічній діяльності.
Description
Keywords
етичне ставлення до тварин, гуманнє ставлення до тварин, веганство, вегетаріанство, права тварин, індивідуальні психологічні особливості, молодь, бакалаврська робота
Citation