До проблеми лексикографічного опису сталих сполучень російської, української і польської мов

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Аналіз наявних лексикографічних джерел російської, української і польської мов дав змогу висновкувати, що система подання в них сталих сполучень слів виявляється мало зручною для користувачів цих праць. Особливі ускладнення виникають у процесі перекладацької діяльності. Доводиться, що назріла нагальна необхідність у створенні комплексних словників сталих сполучень усіх типів для кожної мови окремо, які в подальшому слугуватимуть джерельною базою для перекладу їхніх структурних компонентів іншими мовами. Метою пропонованої роботи є визначення шляхів формування концепції нового типу комплексного словника з реєстровими нарізно-оформленими одиницями.
Description
Keywords
лексикографія, словник, сталі сполучення слів, реєстр, реєстрова одиниця, словникова стаття, стаття, lexicography, dictionary, stable word combinations, register, registered unit, dictionary entry
Citation
Лучик А. А. До проблеми лексикографічного опису сталих сполучень російської, української і польської мов / А. А. Лучик // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2020. - Вип. 53. - С. 200-208.