Яке значення мала Перша світова війна для української людності?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Аркуша, Олена
Шандра, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Перша світова війна стала найбільшим військовим зіткненням за всю історію людства. У ній взяло участь 38 держав, було мобілізовано близько 70 млн осіб, втрати становили 10 млн осіб. З початком війни українці опинилися по різних її боках. До австро-угорської армії було мобілізовано близько 300 тис. українців, а до російської – близько 4 млн. З перших днів війни західноукраїнські землі стали ареною активних бойових дій, а підросійська Україна – постачальницею солдат для армії. Тут зосереджувалися війська Київського та Одеського округів, з яких було створено Південно-Західний фронт, завданням якого було приєднати Галичину і Буковину і відсунути російський кордон до карпатських перевалів. Російська окупація Галичини й Буковини тривала з вересня-жовтня 1914 до червня 1915 р. та увійшла в історію як один із знакових періодів у російсько-українських відносинах, котрі демонстрували всьому світові справжні цілі й наміри російської політики щодо України.
Description
Keywords
Перша світова війна, русифікація, репресії, австро-угорська армія, Легіон Українських січових стрільців, земство, мобілізація, стаття
Citation
Аркуша О. Г. Яке значення мала Перша світова війна для української людності? / Олена Аркуша, Валентина Шандра // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 2-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2022. - Кн. 1, Розділ 3. - C. 572-578.