Фактори і умови формування фінансової стійкості вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Остапович, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатку. У вступі визначено мету та завдання кваліфікаційної роботи, пояснено актуальність дослідження, визначено його об’єкт та предмет. Об’єктом дослідження є фінансова стійкість вітчизняних підприємств сільськогосподарського сектору, зокрема "Кернел Груп" в сучасних умовах господарювання. Предметом є сукупність теоретико-методичних та практичних аспектів оцінки та забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств. У першому розділі окреслено економічну суть та роль фінансової стійкості підприємства; визначено фактори впливу на фінансову стійкість підприємств, а також розглянуто методичні принципи оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємств. У другому розділі проаналізовано сучасний стан та особливості формування фінансової стійкості вітчизняних підприємств сільськогосподарського сектору, зокрема "Кернел Груп". Третій розділ містить регресійний аналіз фінансової стійкості "Кернел Груп", а також сформовані на результатах дослідження рекомендації щодо покращення фінансової стійкості підприємства та його економічного росту.
Description
Keywords
фактори і умови формування, фінансова стійкість підприємства, коефіцієнт, показник, нормативне значення, аналіз, "Кернел Груп", господарювання, бакалаврська робота
Citation