Управлінський підхід до формування організаційної культури підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Храпкіна, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті систематизовано методологічні пропозиції та методичний інструментарій реалізації управлінського підходу до формування організаційної культури підприємства, які враховують характер управлінського впливу на її формування. Запропонований інструмент оцінювання дозволяє визначити динаміку змін організаційної культури з синхронізацією змін організаційної структури управління. Також доведено, що результатом цілеспрямованого управлінського впливу на зміну організаційної культури підприємства можуть бути три варіанти розвитку подій: відбуваються зміни в культурі без змін у поведінці; відбуваються зміни в поведінці без змін у культурі; відбуваються зміни в поведінці та культурі. Це дає змогу визначити динаміку змін в організаційній культурі із синхронізацією змін в організаційній структурі управління. Результати дослідження можуть послужити методологічною основою для подальшого вивчення процесу формування організаційної культури на підприємствах.
В статье систематизировано методологические предложения и методический инструментарий реализации управленческого подхода к формированию организационной культуры предприятия, которые учитывают характер управленческого воздействия на ее формирование. Предложенный инструмент оценки позволяет определить динамику изменений организационной культуры с синхронизацией изменений организационной структуры управления. Также доказано, что результатом целенаправленного управленческого влияния на изменение организационной культуры предприятия могут быть три варианта развития событий: происходят изменения в культуре без изменений в поведении; происходят изменения в поведении без изменений в культуре; происходят изменения в поведении и культуре. Это позволяет определить динамику изменений в организационной культуре с синхронизацией изменений в организационной структуре управления. Результаты исследования могут послужить методологической для дальнейшего изучения процесса формирования организационной культуры на предприятиях.
The paper systematizes and analyzes approaches to the formation of organizational culture under modern conditions, which identified in sufficient development of methodological proposals and methodological tools for implementing a management approach to the formation of the organizational culture of the enterprise. After all, the success of the activities and development of enterprises directly depends on the level of competence of staff, which corresponds to its corporate and organizational culture. The need to review the organizational structure is necessary and appropriate in the process of implementing innovations in the enterprise, to synchronize with the existing organizational culture in the case when the existing organizational structure of management just be adapted in the process of transformation in accordance with changes in the enterprise. According to the first approach, organizational culture is considered as a system of ideas, values, and social and economic relationships that form in human society. The second approach is organizational culture as a system of rules, values , and rituals that are common to all employees. The third approach characterizes the organizational culture as the conceptual essence of the organization, which determines the overall value system of the enterprise.
Description
Keywords
управлінський підхід, формування, організаційна культура, підприємство, синхронізація, організаційна структура, оцінювання, стаття, управленческий подход, формирование, организационная культура, предприятие, синхронизация, организационная структура, оценка, management approach, formation, organizational culture, enterprise, synchronization, organizational structure, evaluation
Citation
Храпкіна В. В. Управлінський підхід до формування організаційної культури підприємства / Валентина В. Храпкіна // Актуальні проблеми економіки : науковий журнал. - 2020. - № 2 (224). - С. 27-34.