Тіньова економіка та її вплив на фінансову стабільність в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Глущенко, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проблема тінізації частини офіційного сектору економіки є однією з найважливіших у наші дні. З однієї сторони, завдяки тіньовому сектору створюються нові робочі місця та він може бути джерелом доходів для частини населення. З іншої, через недоотримання державою доходів від тих, хто ухиляється від сплати податків, зменшуються доходи соціально незахищених верств населення і стає неможливим точно оцінити економічний стан країни, що може в подальшому вплинути як на фінансову стабільність української економіки, так і загалом на її економічний розвиток. Зростання тінізації провокує фінансову дестабілізацію в економіці, що може проявлятися у порушенні руху грошових коштів та обслуговуванні ними всіх стадій суспільного відтворення, зростанні фінансових ризиків для всіх суб’єктів та секторів економіки, і зниження дієвості регулюючих важелів впливу при абсорбуванні економічних шоків. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти виникнення та поширення явища тінізації. Проаналізовані можливі класифікації даного явища, та їх особливості. Досліджено основний взаємозв’язок між "тіньовим" сектором та фінансовою стабільністю.У другому розглянути динаміку тіньової економіки в Україні за період 2017 –2018 роки за секторами, регіонами та видами ухиляння від податків. Визначено механізм впливу оподаткування на поширення явища "тінізації" і прораховано втрати через ухиляння від сплати податків за 2013-2018 роки. Також було висвітлено інформацію по основним коефіцієнтам, які показують рівень фінансової стабільності держави, та пораховано відповідні значення для України за 2013 -2019 роки. У третьому проведено оцінку впливу основних факторів фінансової стабільності на динаміку тінізації економіки в Україні за допомогою моделювання методами системної динаміки. Головними факторами впливу на тінізацію, а відповідно і на фінансову стабільність, було визначено –рівень безробіття, рівень фінансового розвитку країни та обсяг готівкових коштів. Завдяки проведеному поглибленому емпіричному аналізу на основі використання економетричного інструментарію визначено та обґрунтовано основні фактори, які мають безпосередній вплив на рівень тіньової економіки та розроблено рекомендації, шодо побудови стратегії економічних дій уряду, спрямованих на скорочення рівня тінізації.
Description
Keywords
тіньова економіка, кримінальні дії, фінансова стабільність, податкові втрати, детінізація, бакалаврська робота
Citation