Характеристичні особливості онлайн-кредитування в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Кушнір, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню характеристичних особливостей онлайн-кредитування в Україні. Метою роботиє вивчення характеристичних особливостей та систематизація новітніх кредитних продуктів і фінансових посередників, а також розробка практичної моделі та рекомендацій, що дадуть змогу сприяти гармонійному розвитку ринку кредитування в Україні.Об’єктом дослідженняє ринок кредитних послуг в Україні.Предметом дослідженняє характеристичні особливості онлайн-кредитування в Україні та перспективні напрями розвитку цієї категорії.Теоретичну та методологічну основу дослідженняскладають наукові доробки в сфері вивчення економічної категорії кредиту. Фундаментальний внесок в дослідження кредиту був зроблений такими науковцями як : А.Сміт, Р.Коттер, М.Туган-барановський, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. Міль, М.Алексеєнко, В.Лагутін, Є.Жуков, А.Маршал та багатьох інших світових та українських економістів. В першому розділі автором було розглянуто теоретичні засади та функціонування ринку споживчого кредитування загалом та в Україні зокрема. Також в першому розділі було визначено роль банків у економічні системі та вплив споживчого кредитування на неї. В другому розділі автором було проаналізовано актуальний стан онлайн-кредитування в Україні та світі, тенденції розвитку цього ринку та досліджені характеристичні особливості основних категорії продуктів споживчого кредитування в інтернеті. В третьому розділі автором було досліджено особливості та суть застосування систем оцінювання кредитоздатності позичальників, розроблено скорингову модельна основі алгоритму нечіткого логічного виведення Мамдані із урахуванням характеристичних особливостей онлайн-кредитування, а також виокремлено перспективні напрями розвитку. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у виокремлені факторів, що впливають на розвиток споживчого кредитування в Україні, визначених перспективних напрямках розвитку, а також у розробленій скоринговій моделі, що має потенціал практичного застосування фінансовими посередниками в інтернеті.
Description
Keywords
споживче кредитування, онлайн-кредитування, оцінка кредитоспроможності, бакалаврська робота
Citation