Control process development on the ground of project value dynamics laws

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Bugrov, Oleksandr
Bugrova, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Об’єктом дослідження є концептуальний підхід до процесу контролю динаміки фінансово-економічної цінності будівельного проекту, досягнутої завдяки проведеному інжинірингу. Прискорення науково-техніч ного прогресу підкреслює перспективність цієї теми. Встановлено, що теорія динаміки цінності проекту ґрунтується на трьох законах. Перший закон динаміки цінності проекту наголошує, що якісне, динамічне зростання цінності відбувається лише завдяки інноваціям (раціоналізації, креативу), а решта проектних змін має статичний характер. Графіки ізо-цінності демонструють потенційні стани фінансово-економічної цінності проекту у чотирьохвимірному просторі «час-вигоди-витрати-ризики». Кожна наступна лінія ізо-цінності, яка проходить далі від початку координат, відображає більш високий рівень інтенсивної цінності проекту. Другий закон динаміки цінності вказує, що ентропія внаслідок виконання проекту поступово знижується. Таким чином, чим раніше відбуваються інжинірингові сесії (в межах життєвого циклу проекту) для запровадження інновацій, тим вищим є потенціал впливу на динаміку цінності проекту. Третій закон динаміки цінності проекту передбачає, що абсолютний максимум цінності не може бути досягнутий. Отже, інновації, на відміну від інших факторів фінансово-економічного зростання, є невичерп ним джерелом підвищення цінності проектів. Єдиним фінансово-економічним показником, який адекватно відображає динаміку цінності проекту, є коефіцієнт "вигоди-витрати" ("benefit-cost" ratio – BCR). Цей показник чітко враховує всі чотири фактори (виміри) ефективності проекту та фіксує саме динамічні, якісні зміни цінності. BCR дуже схожий на визначення цінності, яке застосовується у функціо нально-вартісному та ієрархічному аналізі. Це сприяє взаєморозумінню та конвергенції у комунікаціях між зацікавленими сторонами проекту (в комплексній моделі "Кристалу" управління цінністю). Процес контролю динаміки цінності проекту спрямовує роботу команди з інжинірингу цінності на досягнення таких фінансово-економічних результатів по інвестиційно-будівельному проекту, які найкращим чином відповідають інтересам інвесторів за умови бережливого ставлення до природи та піклування про наступні покоління.
Description
Keywords
цінність проекту, коефіцієнт "вигоди-витрати", рух грошових коштів, динаміка цінності, ізо-цінності, стаття
Citation
Bugrov O. V. Control process development on the ground of project value dynamics laws / Bugrov O., Bugrova O. // Technology Audit and Production Reserves. - 2020. - Vol. 2, no. 4 (52). - P. 11-19.