Управління змінами у сфері охорони громадського здоров’я

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Мельник, Л. А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У магістерській роботі досліджене зміцнення здоров'я як складова управління змінами у сфері охорони громадського здоров'я. Робота складається із трьох розділів. У першому розділі концептуалізовано понятійно-категоріальний апарат дослідження. Зокрема визначено такі дефініції як "громадське здоров’я", "зміцнення здоров’я", "санітарна освіта", "зміна" та "управління змінами", а також наведено класифікацію змін, підходи до змін та основні моделі управління змінами. У другому розділі розглянуто сучасний стан сфери охорони громадського здоров’я в Україні, зокрема основну увагу приділено його нормативно-правовому регулюванню. Коротко проаналізовано міжнародний досвід управління змінами щодо зміцнення здоров’я в Австрії, Португалії, Мальті, Словенії, Казахстані та Білорусі, який відповідні інституції в нашій державі можуть використовувати у своїй практичній діяльності. Також спрогнозовано основні ризики, що можуть виникнути у процесі становлення української системи охорони громадського здоров’я, та наведено можливі шляхи їхньої нейтралізації. У третьому розділі здійснено PEST- і SWOT-аналіз Директорату громадського здоров'я МОЗ України. Надано рекомендації стосовно удосконалення напрямів діяльності у сфері зміцнення здоров'я, а саме формування державної політики щодо здорового харчування населення. У підсумку роботи зроблено висновки, які дають відповіді на завдання дослідження. Окремо, з метою практичної реалізації управління змінами у сфері охорони громадського здоров’я, розроблено комунікативний план для Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.
Description
Keywords
державна політика, громадське здоров'я, зміцнення здоров'я, управління змінами, PEST-аналіз, SWOT-аналіз, комунікативний план, магістерська робота
Citation