Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України: [колективна монографія]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Зимовець, Владислав
Даниленко, Анатолій
Терещенко, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У монографії визначено фактори і закономірності розвитку фінансів підприємств корпоративного сектора економіки України. Виокремлено специфіку та ключові диспропорції у фінансах підприємств, інвестиційній діяльності та банківському кредитуванні на рівні сектора нефінансових корпорацій загалом та у розрізі видів економічної діяльності. Ідентифіковано особливості моделей фінансування бізнесу великими, середніми та малими підприємствами. Розроблено практичні підходи до оцінки фінансових ризиків підприємств в Україні. Визначено ключові диспропорції у фінансах сектора нефінансових корпорацій на мікрорівні на основі фінансових звітів репрезентативної вибірки підприємств за період 2006–2018 рр. Розроблено теоретико-методологічний підхід до оцінки впливу податкової конкуренції на фінанси підприємств. Визначено вплив процесів приватизації та концентрації капіталу на фінанси підприємств. Проаналізовано вплив макрофінансових чинників, боргової політики уряду та монетарної політики НБУ на фінанси підприємств. Досліджено тенденції інвестиційного потенціалу небанківських фінансових інститутів в Україні та визначено ключові особливості фінансових відносин підприємств із фондовим ринком. Визначено причини скорочення виробництва в Україні та роль держави у фінансовому забезпеченні точок зростання. Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, які цікавляться проблематикою розвитку корпоративних фінансів в Україні.
Description
Keywords
корпоративні підприємства, інвестиційна діяльність, фінансові ризики, фінанси підприємства, монографія
Citation
Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : колективна монографія [електронний ресурс] / Зимовець В. В., Даниленко А. І., Терещенко О. О. [та ін.] ; за ред. В. В. Зимовця ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" - Київ : [б. в.], 2019. - 305 с. : табл.