Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Яковлєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується специфіка легітимації влади у перехідному українському суспільстві. Відповідно до веберіанської традиції визначено, що легітимність влади спирається на легітимність соціального порядку, який визнається та підтримується більшістю громадян і виступає основої їх соціальних дій. Відзначено, що специфіка процесу легітимації публічної влади у перехідному суспільстві обумовлена відсутністю спільних (визнаних, узгоджених тощо) правил соціальної дії та діяльності публічної влади. В українському посткомуністичному суспільстві відбувається складний процес формування єдиної картини світу, визначення політичних та економічних орієнтирів подальшого розвитку. Визначено виклики, які виникають у процесі легітимації публічної влади в умовах перехідного суспільства: амбівалентність українського суспільства (Є. Головаха), спадщина то- талітаризму у діях влади (В. Полохало), гібрид конкуруючих "картин світу" (те, що М. Рябчук називає "постсовєцька шизофренія"). Наголошується, що однією із основних проблем для національних урядів посткомуністичних держав виступає процес легітимації / делегітимації капіталізму та міжнародних фінансових організацій, які, на думку А. Стінчкомба, використовують ідеї прогресу та багатства задля того, щоб не дозволити перехідним суспільствам розвиватись.
Description
Keywords
легітимність, процес легітимізації, публічна влада, соціальний порядок, перехідне суспільство, посткомунізм, прогрес, стаття, legitimacy, process of legitimation, public power, social order, transitional society, post-communism, progress
Citation
Яковлєв М. В. Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів / М. В. Яковлєв // Гілея : науковий вісник. - 2019. - Вип. 149. - С. 76-80.