Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Яковлєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Семантична валідність як критерій правильності реконструкції смислу у процесі дослідження складових політичної концептосфери, а також як показник того, наскільки аналітичні категорії дискурсу відповідають смислам, які він має для прибічників досліджуваної ідеології, аналізується в розрізі деяких теоретичних положень дискурс-аналізу та підходів до дослідження мовного матеріалу, на основі чого, з урахуванням праць провідних зарубіжних методологів, особливо в галузу контент-аналізу, виділяються вимоги до практичного забезпечення семантичної валідності під час проведення політологічних досліджень міждисциплінарного характеру.
Description
Semantic validity as a criterion of correctness in reconstructing the meanings when researching political concepts, as well as an indicator of how well the analytical categories of a particular discourse correspond to the meanings shared by the adherents of the ideology under study, is analysed within some theoretical fundamentals of discourse analysis and approaches to studies in language materials; based on such theoretical analysis and taking into account works of prominent content analysts, some practical requirements on how to provide for semantic validity when conducting interdisciplinary political research are presented.
Keywords
концептологія, політична методологія, концетпосфера політології, політичні концепти, політичні ідеології, дискурс-аналіз, контент-аналіз, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, когнітивістика, стаття, concepts’ studies, political methodology, political science , concepts’ sphere, political concepts, political ideologies, discourse analysis, content analysis, interdisciplinary linguisticpolitical studies, cognitive sciences
Citation
Яковлєв М. В. Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів / М. В. Яковлєв // Гілея : науковий вісник. - 2019. - Вип. 149. - С. 76-80.