Психологія й етика управління та врядування. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Василевська, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Моральні цінності, етичні принципи та норми є базовою основою для управління та врядування, що здійснюватимуться якісно при усвідомленому врахуванні психологічних особливостей взаємодіючих сторін. Виходячи з цього дисципліна орієнтована на формування знань і вмінь щодо етичних та психологічних засад управління та врядування. Основними завданнями навчальної дисципліни є: обґрунтування ціннісно-нормативної моделі поведінки, професійного спілкування та взаємодії в процесах управління та врядування, з’ясування специфіки функціонування етичних кодексів та етичної інфраструктури та їх ролі у підтримці етики та запобіганні корупції. Курс спрямований на поглиблення знань, умінь і цінностей, що визначені вивченням обов’язкових навчальних дисциплін "Вступ до суспільного врядування", "Теорія та історія управління та самоврядування", "Основи філософії демократичного врядування" орієнтований на вдосконалення компетентностей, які визначені стандартом спеціальності "Публічне управління та самоврядування", професійними стандартами державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Стратегією розвитку НаУКМА в частині впровадження елементів проблемно-орієнтованого та неперервного навчання.
Description
Keywords
професійне спілкування, моральні цінності, етичні принципи, навчальний силабус
Citation
Василевська Т.Е. Психологія й етика управління та врядування. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 25 с.