Принцип case management в цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Італії та України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Ізарова, Ірина
Сільвестрі, Е.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено одному з найактуальніших питань сучасної науки цивільного процесу - принципу case management, який впродовж останніх двадцяти років впевнено завойовує чільне місце під сонцем реформ цивільного процесуального законодавства в європейських державах. Основою для цього дослідження стала національна доповідь, підготовлена проф. Сільвестрі на конференцію Міжнародної асоціації процесуального права "Про судовий менеджмент у порівняльному аспекті", що відбулася 8-10 листопада 2017 р. в Тянчжині, КНР, друга сесія "Організація розгляду справ", основний доповідач - др. Джон Сорабджі. В статті охарактеризовано положення реформованого цивільного процесуального законодавства України, в якому прослідковуються ідеї запровадження принципу case management. Підготовлено пропозиції щодо визначення суті цього принципу та більш комплексної реалізації в законодавстві Італії та України.
The aim of the article is to highlite one of the most current trand of civil procedure - the principle of case management, which over the past twenty years confidently become one of the main reforming of civil procedural law in European states. The basis for this study was a national report, prepared by prof. Silvestra at the conference of the International Association of Procedural Law "On Judicial Management from comparative perspective", held on November 8-10, 2017 in Tianjin, China, the second session Case Management", the General Reporter Dr. John Sorabji. The article describes the provisions of the reformed civil procedural legislation of Ukraine, which follows the idea of introducing the case management principle. Proposals have been prepared to determine the essence of this principle and more comprehensive implementation in the legislation of Italy and Ukraine.
Description
Keywords
цивільне судочинство, принцип організації розгляду справи, ефективний та своєчасний захист прав, європейський цивільний процес, стаття, civil justice, the principle of case management, effective and timely civil procedure, European civil procedure
Citation
Ізарова І. Принцип case management в цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Італії та України / Ізарова І., Сільвестрі Е. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Київ, 2018. - № 1 (106). - С. 19-23.