Невідомий список "Короткого історичного опису про Малу Росію" з фондів Національного музею історії України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Арістов, Вадим
Затилюк, Ярослав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
"Короткий історичний опис про Малу Росію" є маловідомою пам’яткою українського історіописання кінця XVIII ст. Основним завданням статті є кодикологічний аналіз рукописного списку твору початку ХІХ ст., що зберігається у Національному музеї історії України. Автори намагаються реконструювати всіх імовірних власників та історію рукопису. Водночас здійснено порівняння тексту рукопису з публікацією твору Осипом Бодянським за іншими двома списками, місцезнаходження яких невідоме. Це важливо для подальших джерелознавчих досліджень самої пам’ятки, зокрема, реконструкції контекстів її створення та поширення.
"A Brief Historical Description of Little Russia" is a little-known work of Ukrainian historical writing of the late 18th century. The main aim of the article is the codicological analysis of the manuscript copy of the work of the early 19th century which is stored in the National Museum of the History of Ukraine. The authors try to reconstruct all the probable owners and the history of the manuscript. At the same time, the text of the manuscript is compared with the publication of the work by Osyp Bodianskyi based on other two copies, the location of which is unknown. This is important for further studies on the work itself, including the reconstruction of its creation and dissemination contexts.
Description
Keywords
українська історіографія, кодикологічний аналіз, Пантелеймон Куліш, Осип Бодянський, Андрій Титов, Національний музей історії України, текстологічний аналіз, стаття, Ukrainian historiography, codicological analysis, Panteleimon Kulish, Osyp Bodianskyi, Andrii Tytov, National Museum of the History of Ukraine, textual analysis
Citation
Арістов В. Ю. Невідомий список "Короткого історичного опису про Малу Росію" з фондів Національного музею історії України / Арістов В. Ю., Затилюк Я. В. // Науковий вісник Національного музею історії України. - 2021. - Вип. 7. - С. 25–50.