Формування антинімецької анналістики в Данії :мотиви і цільова аудиторія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Гаврилов, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто питання появи значної кількості наративних джерел з яскравою антинімецькою тональністю в період 1265—1330 pp. y Данії. Зроблено спробу з допомогою методу де­дукції і відстеження причинно-наслідкового зв'язку встановити мотиви появи цього комплексу дже­рел, вказати на сили, зацікавлені в такій пропаганді, а також окреслити цільову аудиторію, якій адресувалися ці документи.
Description
The article deals with the issue of genesis of numerous strong anti-German narrative annals in Denmark in 1265-1330. An effort is produced, using the deduction method and looking for the reasons basingjudgments on the consequences, to uncover the motives of genesis of this source complex, to point out the forces interested in the propaganda of this kind, and to discover the target audience, those annals were addressed to.
Keywords
поява націо­ нальної анналістики, мотиви появи анналістики, анналістика та Данія
Citation
Гаврилов Олександр Володимирович. Формування антинімецької анналістики в Данії : мотиви і цільова аудиторія / О. В. Гаврилов // Наукові записки НаУКМА : Історичні науки. - 2005. - Т. 41. - С. 29-37.