Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Козюбра, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються актуальні питання мовної політики в Україні - історичні передумови та підстави конституційного закріплення статусу української мови як єдиної державної, особливості міжнародних і європейських стандартів мовних прав людини та відповідність їм українського мовного законодавства, стан його виконання і перспективи вдосконалення.
Description
The article analyzes current issues of the language politics in Ukraine: historical prerequisites and grounds of constitutional provision of the status of Ukrainian language as the sole state language; the specifics of international and European standards of linguistic human rights and Ukrainian language legislation compatibility with those; status of its application and perspectives of its improvement.
Keywords
Конституція, мовна політика, єдина державна мова, міжнародні і європейські стандарти мовних прав людини, Європейська Хартія регіональних або міноритарних мов, мовне законодавство України, Constitution, language policy, single state language, international and European standards of linguistic rights, European Charter for Regional or Minority Languages, language legislation of Ukraine
Citation
Козюбра Микола Іванович. Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики в Україні / М. Козюбра // Право України : юридичний журнал. - 2016. - № 3. - С. 63-73.