Особливості форми вираження прислівникових еквівалентів слова давньоруської мови (ХІ-ХІІІ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кравчук, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У тезах доповіді основну увагу зосереджено на особливостях форми вираження прислівникових еквівалентів слова давньоруської мови, описано специфіку творення моделей цих одиниць і граматичні характеристики компонентів розгортання. Також висвітлено лексикалізаційний потенціал досліджуваних одиниць залежно від їхньої форми вираження і типу моделей, побудованих для вказаних сполук.
Description
The report’s abstract focuses on the main features o f an adverbial equivalent o f words ’ external form in Old Russian. The peculiarities o f modeling these units are described as well as grammatical characteristics o f their components. Additionally, the lexicalization potential o f mentioned units based on their external form and model type is highlighted.
Keywords
прислівниковий еквівалент слова, давньоруська мова, форма вираження, модель, лексикалізація, граматичні характеристики, adverbial equivalent o f a word, Old Russian, external form, lexicalization, grammatical characteristics
Citation
Кравчук Катерина. Особливості форми вираження прислівникових еквівалентів слова давньоруської мови (ХІ-ХІІІ ст.) / Катерина Кравчук // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 48-52.