Сакральний простір в композиціях архаїчного мистецтва Північної Європи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Король, Денис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мистецтво Північної Європи від другого тисячоліття до н.е. до межі другого тисячоліття н.е. являє собою розвиток єдиної системи образів та міфологем. Становлення проходило нерівномірно, але уявлення про сакральний простір дають змогу відстежити основні моменти. І саме структурно-семіотичний аналіз сюжетних композицій архаїчного мистецтва, власне, й дозволив це здійснити.
Description
Keywords
мистецтво, сакральне, Північна Європа, art, sacral, North Europe, матеріали конференції
Citation
Король Д. О. Сакральний простір в композиціях архаїчного мистецтва Північної Європи / Король Д. О. // Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика : тези доп. міжнар. наук. конф., 24-27 верес. 2012 р., м. Київ, Україна / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології ; [ред. кол.: М. А. Собуцький (відп. ред.)]. - К. : Стародавній світ, 2012. - С. 153-155.