Грошові перекази та економічний розвиток: міжнародний досвід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Сиса, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кризи, такі як пандемія, можуть неоднозначно відобразитися на країнах, що є джерелом трудових мігрантів, адже часто грошові перекази мігрантів складають значний відсоток від ВВП цих держав. Тож розуміння способів управління ними може стати важливим орієнтиром для побудови економічної політики аби мати можливість протистояти несприятливим подіям, які виникають в наслідок зовнішньоекономічної трудової міграції. У першому розділі розглянуто теоретичні погляди на грошові перекази як на новітній потік капіталу, можливості його використання та освоєння країнами. Піднято теми взаємовпливу переказів та голландської хвороби, а також явища про- та контрциклічності, яким чином це може призвести до того, що країни стають реципієнтами екзогенних економічних шоків. У другому розділі розглянуто досвід взаємодії отриманих грошових переказів та економік країн, що розвиваються. При взаємодії приватного і державного секторів та розвитку міграційної політики, грошові перекази можуть якісно впливати на благо країни. Також, проаналізовано наслідки кризового 2020 року, як зменшення потоків грошових переказів та трудових ресурсів мігрантів вплинуло на залежних від них держави. У третьому розділі досліджено 19 країн, що розвиваються, протягом 1996-2019 рр. за допомогою PVAR. Як висновок, була підтверджена гіпотеза, що для даної вибірки існує позитивна взаємозалежність між припливом грошових переказів в державу та економічним зростанням у вигляді ВВП на особу.
Description
Keywords
грошові перекази, мігрант, економічний добробут населення, економічне зростання держав, панельна векторна авторегресійна модель, міграція, магістерська робота
Citation