Застосування статистичних методів та економічного моделювання в аналізі демографічної ситуації в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Орловська, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В роботі розкрито поняття соціально-демографічного стану, розглянуто шлях становлення демографічної ситуації в Україні та проаналізовано чинники, що впливають на розвиток населення. Фокусом роботи є порівняння статистичних методів аналізу з застосуванням класичних та специфічних показників оцінки соціально-демографічного стану, економічного моделювання при побудові багатофакторної лінійної регресії методом найменших квадратів і при побудові регресії з обмеженою змінною методом максимальної правдоподібності з застосуванням панельних даних, а також методу системної динаміки при побудові ланцюгів старіння населення. В роботі оцінено переваги й недоліки різних методів при аналізі окремих аспектів соціально-демографічного стану й потенціалу У країни, наведено практичні рекомендації як з покращення демографічного становища України, так і з вирішення дослідницьких питань, що постають при аналізі соціально-демографічної ситуації.
Description
Keywords
соціально-демографічний стан, процеси відтворення населення, механічний рух населення, ланцюг старіння, економічне моделювання, метод системної динаміки, демографічна ситуація, бакалаврська робота
Citation