Фінанси в наукових дослідженнях: силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА  

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Прімєрова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс "Фінанси в наукових дослідженнях" для студентів докторської школи було розроблено для формування нової генерації науковців-дослідників сучасної фінансової науки та фахівців-аналітиків високого рівня. Аспіранти після прослуховування цього курсу будуть досконало володіли економічною та фінансовою теорією, можливістю комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного економіко-математичного інструментарію, будуть природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір. Прослуховування лекцій та виконання завдань з курсу забезпечить оволодіння аспірантами необхідними компетентностями, що передбачає комплексну здатність до стратегічного планування, прийняття складних управлінських рішень, розробки програм розвитку у фінансовій сфері на макро- та мікроекономічному рівні. Особливу увагу приділено розвитку навичок проведення власного високоякісного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну та практичну значимість, а також спроможність провадити науково-педагогічну діяльність за спеціальністю.
Description
Keywords
фінансова освіта, стратегічне планування, управління, навчальний силабус
Citation