Макроекономіка : конспект лекцій : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: [препринт]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Бажал, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Навчальний посібник містить конспект лекцій оглядового курсу з дисципліни "Макроекономіка", зміст якого відповідає структурі розділу 2 Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 р. №153). За цією програмою проводилось ЄФВВ у 2023 році згідно з Наказом МОН України від 15.03.2023 р. № 276. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка". У цьому посібнику висвітлюються концептуальна та практична функції макроекономічної теорії‚ її категорійний та понятійний апарат‚ сутність основних макроекономічних індикаторів‚ а також їхні взаємозв’язки в базових макроекономічних моделях‚ які застосовуються при формуванні принципів, цілей та інструментів макроекономічної політики.
Description
Keywords
предметний тест, економіка, макроекономіка, міжнародна економіка, єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), магістр, навчальний посібник
Citation
Бажал Ю. М. Макроекономіка : конспект лекцій : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. М. Бажал ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра економічної теорії. - Київ : НаУКМА, 2024. - 41 с.