Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів: основні тези

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Костенко, Олександр
Бусол, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті викладені основні тези щодо потреби нових підходів до реалізації концепції протидії корупційній злочинності в Україні. Акцентовано, що основні антико- рупційні доктрини, прийняті в Україні у сучасний період, не дають відповіді на питання - яким чином мінімізувати корупційну злочинність в державі. Розрахунок на вирішення проблеми лише шляхом створення спеціалізованих антикорупційних органів є помилковим. Ключовим у виробленні стратегічних підходів до протидії корупції є питання, які суб’єкти повинні відігравати провідну роль у цьому процесі - спеціалізовані органи по боротьбі з корупцією, правоохоронні органи, інститути громадянського суспільства чи окремі громадяни.
Description
The article presents the main theses on the necessity of new approaches to implementing the concept of counteracting corruption crime in Ukraine. It was emphasized that the main anti-corruption doctrine, adopted in Ukraine in the current period, do not answer the question - how to minimize corruption crime in the state. Relying on solving the problem by creating specialized anti-corruption bodies is incorrect. The key in the development of strategic approaches to counteracting corruption is the question what subjects should play a leading role in this process - specialized bodies to combat corruption, law enforcement bodies, civil society institutions or individuals.
Keywords
корупційна злочинність, корупція, концепція протидії корупційній злочинності, стратегічні підходи до протидії корупції, corruption crime, corruption, counteracting corruption crime concept, strategic approaches to counteracting corruption
Citation
Костенко Олександр Миколайович. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів : основні тези / Костенко О. М., Бусол О. Ю. // Публiчне право. - 2016. - № 2 (22). - С. 143-151.