Методологія соціологічних досліджень: силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА  

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Паніотто, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс сприяє поглибленню та систематизації знань з методології та методів соціології й соціальних наук та соціологічних досліджень. Уміння сформулювати дослідницькі питання та проблему, побутувати теоретико-методологічну рамку дослідження та розробити дослідницький дизайн для емпіричного дослідження, що передбачав би обґрунтоване та вміле поєднання сучасних кількісних, якісних та мікшованих (комбінованих) методів є одним з основних результатів, на який спрямовано зміст та завдання дисципліни. Презентація результатів наукового дослідження на підсумковій науковій конференції поглиблює навички спілкування та аргументованої наукової дискусії з аудиторією, відповіді на питання та критичні зауваження, обстоювання положень своєї роботи.
Description
Keywords
соціологічні дослідження, соціальні науки, навчальний силабус
Citation