Пам’ять-слід: зворотній бік політик пам’яті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Сарапіна, Євгенія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено мало дослідженій сфері меморіальних студій (Memory Studies) – накопичувальній пам’яті. Йдеться про пам’ять-слід – простір колективної пам’яті, незапитаний референційними рамками сучасності, а тому неінституціоналізований і відкритий для досліджень тактик звернення до минулого адресатів політик пам’яті. The article is dedicated to an insufficiently explored issue of Memory Studies – store memory. So called “memory-trace” – is an unrequested by current referential frames area of collective memory. Noninstitutionalized status makes this field available for studying of memory access tactics practiced by the recipients of memory politics.
Description
Keywords
Memory Studies, колективна пам’ять, функціональна пам’ять, накопичувальна пам’ять, стратегії, тактики, культурна спадщина, ідентичність, інституційні політики пам’яті, пам’ять-слід, collective memory, functional memory, store memory, strategies, tactics, cultural heritage, identity, institutional politics of memory, memory-trace
Citation
Сарапіна Є. В. Пам’ять-слід : зворотній бік політик пам’яті / Сарапіна Є. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 16-19