Освоєння іншомовних слів у сучасній українській мові (ономасіологічний аспект)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Куцак, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті порушено проблему освоєння в сучасній українській мові іншомовної лексики, зокрема специфіки входження запозичень до груп слів певних поняттєвих категорій. Зроблено спробу вивчити ономатологічний характер іншомовних слів на рівні творення від них похідних одиниць, що, набуваючи ознак тих чи тих граматичних класів, стають компонентами різних ономатологічних категорій; через співвідношення словотвірної й ономатологічної структур виявлено приховані елементи складників ономатологічної структури слів.
The article is devoted to the problem of the mastering of foreign language vocabulary in the modern Ukrainian language, in particular the specificity of the entry’ of borrowings into groups of words of certain conceptual categories. An attempt is made to study the onomasiological character of the foreign language words at the level of creation of derivative units from them, they become components of various onomasiological categories when it acquiring signs of those grammatical classes. The attempt is made to discover hidden elements of the onomasiological structure of words through the relationship of word-formative and onomasiological structures.
Description
Keywords
іншомовне слово, словотвірна структура, ономасіологічна категорія, ономасіологічна структура, ономасіологічна база, ономасіологічна ознака, стаття, foreign language word, word-formative structure, onomasiological category, onomasiological structure, onomasiological basis, onomasiologie sign
Citation
Куцак Г. М. Освоєння іншомовних слів у сучасній українській мові (ономасіологічний аспект) / Г. М. Куцак // Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. Катерині Григорівні Городенській : [науковий збірник / упоряд.: Н. Г. Горголюк, Л. М. Колібаба, В. М. Фурса] ; Національна академія наук України, Інститут української мови. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - С. 122-128.