Синтез та дослідження однорідномезопористих кремнеземних матриць із сферичною морфологією частинок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Березовська, І.
Янишпольський, В.
Тьортих, Валентин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено особливості синтезу впорядкованих мезопористих кремнеземів із сферичною морфологією частинок у кислому і основному середовищах. Особливості структури і питому поверхню синтезованих матриць було визначено методами рентгеноструктурного аналізу і низькотемпературної адсорбції-десорбції азоту. Форму і розмір частинок кремнеземів дослід­жували методами скануючої і трансмісійної електронної мікроскопії.
Description
Peculiarities of syntheses of ordered mesoporous silicas with spherical morphology of particles in acidic and basic media were investigated. Structure and specific surface area of synthesized matrices were determined by X-Ray diffraction analysis and method of adsorption-desorption of nitrogen. Morphology and particle sizes were analyzed by scanning and transmission electronic microscopies.
Keywords
кремнеземи, мезопористий кремнезем, сферичні кремнеземи
Citation
Березовська, І. С. Синтез та дослідження однорідномезопористих кремнеземних матриць із сферичною морфологією частинок / І. С. Березовська, В. В. Янишпольський, В. А. Тьортих // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Том 55 : Хімічні науки і технології. - С. 69-75.