Вплив модуляторів сігма-рецепторів на потенціал плазматичної мембрани та ацидифікацію синаптичних везикул нервових терміналей кори головного мозку щурів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Грицаєнко, Валерія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено вплив таких антагоністів сігма-1 рецепторів, як BD-1047та NE-100, на потенціал плазматичної мембрани та ацидифікацію синаптичних везикул нервових терміналейкори головного мозку щурів. Проведено виділення нервових терміналей кори головного мозку білих щурів-самців лінії Wistarза методом Котмана та визначено концентрацію білка у отриманій суспензії синаптосом за методом Лоурі у модифікації Ларсона. Синаптосоми слугували ефективною моделлю для оцінки впливу антагоністів на потенціал плазматичної мембрани за участі флуоресцентного потенціал-чутливого зонду родаміну 6G та ацидифікацію синаптичних везикул за участі флуоресцентного pH-чутливого зонду акридинового оранжевого. Показано, що ці антагоністи у концентрації 50 та 100 мкМ призводять до незначного зростання сигналу родаміну 6G та значного зниження сигналу акридинового оранжевого. Доведено, що антагоністи сігма-1 рецепторів–BD-1047та NE-100,дозо-залежно викликають деполяризацію плазматичної мембрани та зниження ацидифікації синаптичних везикул нервових терміналей кори головного мозку щурів. Таким чином, ці сполуки забезпечують вивільнення нейромедіатора з синаптичних везикул шляхом їх злиття з плазматичною мембраною. Однак, разом з тим, вони призводять до зниження транспортер-опосередкованого накопичення нейромедіатору післяйого вивільнення до синаптичної щілини. Це є однією з причин подальшого зниження вивільнення нейромедіатору шляхом екзоцитозу.
Description
Keywords
сігма-рецептори, модуляція активності, плазматична мембрана, головний мозок щурів, бакалаврська робота
Citation