Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто історію виникнення та розвитку теорії опозицій. Виявлено, що для дослідження лексичного рівня мови найпродуктивнішим є аналіз опозицій за відношеннями між їхніми членами, а також за спільністю морфологічних і семантичних показників. Обґрунтовано ефективність опозиційного методу шляхом застосування його для вивчення відношень між елементами семантичного мікрополя "піднесення" як структурної частини лексико-семантичного поля "патріотизм" в українській мові.
The article deals with the history and the development of the theory of oppositions. It is revealed that the analysis of oppositions according to the relations between their members and morphological and semantic indicators is the most productive for the lexical level of language research.The efficiency of the oppositional method was approvedby applying it to the study of the relations between the elements of the semantic microfield "піднесення" as a structural part of the lexical-semantic field "патріотизм" in the Ukrainian language.
Description
Keywords
опозиція, семантичні відношення, лексема, сема, семантичне мікрополе, лексико-семантичне поле, стаття, opposition, semantic relations, lexeme, seme, semantic microfield, lexical-semantic field
Citation
Близнюк К. Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики / Катерина Близнюк // Граматичні студії : збірник наукових праць. - Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. - Вип. 3. - С. 70-74.