Національна ідентичність: український модус сприйняття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Демчук, Руслана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано сучасні аспекти гостродискусійної проблеми моделювання української ідентичності як відкритої соціокультурної системи, що об’єднує людей не лише діахронно, а й синхронно, бо визначається не тільки традицією, а й виступає інновацією. Феномен ідентичності легітимізує геополітичні пертурбації, визвольні рухи та військові конфлікти, що потребує відповідної теоретичної рефлексії. Відчуття національної ідентичності українського народу, обумовлене вибором спільної долі за умов зовнішньої агресії, запустило незворотній процес формування політичної нації, яка не усвідомлює свого існування без незалежної Української держави, невід'ємної від європейської системи цінностей.
The article reviews modern aspects of a highly discussed problem of the Ukrainian identity as open sociocultural system connecting people not only in diachronic way but also synchronic, as it is defined to be traditional and innovative at the same time. The identity phenomenon legitimates geopolitical perturbations, liberation movements and war conflicts, and it needs to be theoretically discussed in a proper way. Feeling of the national identity of the Ukrainian people, which was caused by the need to choose common fate in terms of external aggression, launched irreversible process of formation of a political nation, and it doesn’t realize itself without an independent Ukrainian country which cannot be eliminated from the European system of values.
Description
Keywords
ментальність, колективна ідентичність, національна держава, Україна, стаття, mentality, common identity, national country, Ukraine
Citation
Демчук Р. В. Національна ідентичність: український модус сприйняття / Р. В. Демчук // Virtus : Scientific Journal. - 2016. - № 9, November.- P. 10-16.