Потоки прямих іноземних інвестицій в Україні та фактори їх динаміки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Козловець, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Залучення прямих інооземних інвестицій є визначальною складовою у розвитку економіки України, важливим компонентом подальшого розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та являється одним з показників ступеня інтеграції країни в світове господарство. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі подано теоретичні основи економічного змісту і видів прямих іноземних інвестицій та принципи і сутність прямих іноземних іноземних інвестицій в умовах глобалізації. В другому розділі представлено аналіз необхідність залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України та визначено сутнісні характеристики прямих іноземних інвестицій на прикладі глобального ринку. Третій розділ є практичною частиною роботи. В даному розділі змодельовано вплив обмінного курсу та інфляції на прямі іноземні інвестиції в Україні, спрогнозовано потоки прямих іноземних інвестицій за допомогою VECM-моделі та надано рекомендації, щодо покращення механізму залучення інвестицій в Україні. Загальна кількість сторінок роботи 72, з них 8 додатків, 6 таблиць, рисунків 18.
Description
Keywords
зовнішньоекономічні зв'язки, інтеграція, іноземні інвестиції, глобальний ринок, магістерська робота
Citation