Сталий розвиток регіону в системі інноваційного управління вищим навчальним закладом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Хлобистов, Євген
Слезак, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядається сталий розвиток регіону крізь систему управління університетською освітою. В основі управління університетською освітою - надання інноваційних послуг, які включають в себе освіту, науку, виробництво, соціальні комунікації, інтеграцію знань на навичок в світовий освітній простір. Обґрунтовується теза о провідному впливі ефективного управління університетами на формування сталого розвитку регіону за умов інтеграції України до європейського освітнього та наукового простору й формування інтегрованого ринку робочої сили між Україною та Польщею.
The sustainable development of a region through an university education management system is considered. At the core of university education management lies the provision of innovative services that include education, science, production, social communication, integration of knowledge on skills into the global educational space. A thesis is grounded in this paper that states that an effective university management system plays a leading part in creating the sustainable development of a region in the context of Ukraine’s integration into the European educational and scientific space, as well as of the creation of an integrated workforce market for Ukraine and Poland.
Description
Keywords
освіта, регіон, сталий розвиток, інновація, інтеграція, ринок, робоча сила, наукові послуги, тези конференції, education, region, sustainable development, innovation, integration, market, workforce, scientific services
Citation
Хлобистов Є. Сталий розвиток регіону в системі інноваційного управління вищим навчальним закладом / Хлобистов Є., Слезак М. // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір : матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції, (Одеса, 4-5 жовтня 2018 р.). - Київ : Фенікс, 2018. - С. 351-353.