Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Тараріко, Олександр
Ільєнко, Тетяна
Кучма, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета публікації полягає в обґрунтуванні формування збалансованих систем землекористування, моніторингу та охорони ґрунтів від ерозійної деградації в умовах інтенсифікації аграрного виробництва та посилення зливового характеру опадів у процесі змін клімату. Для вирішення проблеми обґрунтовано необхідність удосконалення структури державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення з метою їх раціонального використання та охорони від деградації й опустелювання.
Description
The aim of the paper is to substantiate the formation of a balanced land use, monitoring and protection of soil from erosive degradation in terms of intensification of agricultural production, increased storm character of rainfall under the climate change. To solve the problem it has been emphasized the necessity of improving the structure of national management of land resources for agricultural purposes soil conservation from degradation and desertification.
Keywords
деградація, опустелювання, зміни клімату, протиерозійні заходи, агроландшафт, агроекосистеми, контурно-меліоративна організація територій, землекористування, degradation, desertification, climate change, anti-erosion measure, agricultural landscape, agroecosystem, contour reclamation organization of the territories, land use
Citation
Тараріко Олександр Григорович. Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів : актуальність та проблеми у сучасних умовах / О. Г. Тараріко, Т. В. Ільєнко, Т. Л. Кучма // Український географічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 56-60.