Східні впливи на формування топонімії Центральної України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Лучик, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Формування топонімії Центральної України відбувалося в умовах постійних контактів українців з іншими слов янськими народами і неслов'янськими етносами. Помітний вплив на цей процес справили східні народи, особливо тюркські. Як наслідок, у системі центральноукраїнської топонімії закріпилися поодинокі іранські основи й численні тюркізми.
Description
The Central Ukraine's toponymy's forming has occurred under the circumstances of the permanent contacts of the Ukrainians with other Slavic and non-Slavic ethnoses. This process was visibly influenced by the Eastern peoples, especially Turkic ones. As a result, some Iranian stems and numerous Turkisms were firmed in the Central Ukrainian's toponymic system.
Keywords
топоніми, топонімія, міжмовні контакти, Центральна Україна, тюркізми, toponym, toponymy, interlingual contacts, Central Ukraine, Turkisms, стаття
Citation
Лучик В. В. Східні впливи на формування топонімії Центральної України / Лучик В. В. // Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака) / [відп. ред. В. Лучик]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: [НаУКМА], 2010. - С. 130-134.