Безробіття в Україні: соціально-економічні аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Близнюк, Вікторія
Яценко, Любов
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті визначено сутність феномену безробіття та особливості вияву його в Україні, наведено позитивні результати й негативні наслідки даного явища. Проведено аналіз факторів формування безробіття в Україні та науково обгрунтовано міру їх впливовості. Висловлено пропозиції щодо подолання проблем, пов'язаних з поширенням безробіття в Україні, що потребує насамперед невідкладного реформування сфери праці та здійснення першорядних кроків у напрямі досягнення стратегічних цілей максимальної реалізації трудового потенціалу завдяки створенню сприятливих умов для докладання праці й активізації мотиваційних та стимулювальних заходів до продуктивної зайнятості.
The article identifies features of different forms and types of unemployment in Ukraine. The positive and negative socioeconomic consequences of the spread of unemployment are generalized. The degree of influence of some factors of formation of unemployment in Ukraine is analyzed and proved. The authors have argued that the problems associated with the spread of unemployment require immediate reform of the employment sector, ensuring compliance with labor law, creating favorable conditions for employment and activation of motivational and stimulating measures for productive employment.
Description
Keywords
безробіття, робоча сила, ринок праці, ринкова економіка, ефективна зайнятість, структурна асиметрія, стаття, unemployment, workforce, labor market, market economy, effective employment, structural asymmetry, article
Citation
Близнюк В. В. Безробіття в Україні: соціально-економічні аспекти / В. Близнюк, Л. Яценко // Україна: аспекти праці. - 2019. - № 4. - С. 19-26.