Територіальний благоустрій та дизайн. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Берданова, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисципліна орієнтована на формування знань щодо просторового планування територій, їх функціонального зонування, інструментів екологічної реабілітації урбанізованих територій, створення сучасних публічних просторів, що формують композиційну структуру та зовнішній облік територій. Основними завданнями навчальної дисципліни є: формування знань щодо просторового планування територій, створення збалансованого каркасу населених пунктів, визначення напрямів екологічної реабілітації урбанізованих територій та зарубіжного досвіду у цій сфері; вивчення сучасних підходів до дизайну міського середовища та створення публічних просторів. Курс спрямований на поглиблення знань, умінь і цінностей, що визначені вивченням обов’язкових навчальних дисциплін "Вступ до суспільного врядування", "Теорія та історія управління та самоврядування", "Економічна теорія у врядуванні" орієнтований на вдосконалення компетентностей, які визначені стандартом спеціальності "Публічне управління та самоврядування", професійними стандартами державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Стратегією розвитку НаУКМА в частині впровадження елементів проблемно-орієнтованого та неперервного навчання.
Description
Keywords
урбанізація, дизайн міського середовища, публічний простір, навчальний силабус
Citation
Берданова О.В. Територіальний благоустрій та дизайн. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 26 с.